Cari Blog Ini

Sabtu, 13 September 2014

Tindakan yg Dilakukan oleh Seorang Pahlawan

Tindakan yg Dilakukan oleh Seorang Pahlawan


Hal yang Terjadi
Tindakan yang  Dilaksanakan oleh
Pahlawan
Bila mengetahui ada penindasan serta
ketidakadilan penjajah kepada rakyat Indonesia
Dia akan berjuang untuk membebaskan rakyat disekitarnya dari segala penjajahan dan penindasan. Perjuangan itu bisa dengan berperang menuju medan laga atau berdiplomasi di meja perundingan.
Bila mempunyai ilmu, keahlian serta kekuatan yang berguna
Dia akan mengamalkan dan menggunakan ilmu  pengertahuan dan keahliannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tanpa mengharapkan pamrih dan balasan. Dia akan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain dengan ikhlas.
Bila berbuat dan bertindak bagi nusa, bangsa dan negaranya
Dia selalu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan. Dia akan selalu berusaha agar bangsa dan negara bisa maju dan sejahterah di segala bidang.
Sumber: Apapengertiannyaya???.blogspot.com